doc02

Mezinárodní specialista v oborech ortopedická chirurgie a intervenční léčbě bolesti. Lékařský ředitel EuroPainClinics®. Profesní zkušenosti Dr. Hesse významně obohacují znalostní platformu EuroPainClinics® o inovativní pohledy na metody a techniky v oblasti miniinvazivní a endoskopické chirurgie páteře a intervenční léčby bolesti. Podílí se na implementaci metodik vzdělávacích programů EuroPainClinics®. Jako instruktor v oblasti ortopedické chirurgie a pokročilých miniinvazivních technik na páteři působí zejména na mezinárodní lékařské půdě, ve Slovenské republice na partnerských pracovištích EuroPainClinics® v Košicích a Bratislavě. Je vedoucím lékařem spolupracujícího pracoviště EuroPainClinics® v Mnichově.

PROFESNÍ DRÁHA A VZDĚLÁNÍ

Dr. G. Michael Hess absolvoval lékařské studium na Univerzitě v Ulmu a na Lékařské fakultě Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu. V počátcích profesionální dráhy působil na ortopedické klinice Marienkrankenhaus v Düsseldorfu, v Centre for Bone and Joint Surgery ve švýcarském Sv. Mořici a v centru pro léčbu páteře na Orthopödische Klinik v Mnichově. Zde byl také, po absolvování praxe v oblasti chirurgie páteře a intervenční radiologie v Univerzitní nemocnici v kanadském Québecu, jmenován primářem. Od roku 2003 se Dr. Hess věnuje soukromé praxi. Jako samostatně pracující lékař působil na ortopedické chirurgické klinice v Mnichově (OCM, Orthopödische Chirurgie München) a na soukromé mezinárodní klinice Beta-Klinik v Bonnu, kde se úzce profiloval v oblasti miniinvazivní chirurgie páteře a intervenční léčby bolesti. Více než deset let se dr. Hess specializuje na pokročilé endoskopické výkony na páteři, kde disponuje excelentními zkušenostmi v technických a terapeutických postupech (endoskopické diskektomie, intradiskální terapie, radiofrekvenční denervace, vertebroplastika apod.). S více než 1500 úspěšně provedenými endoskopickými operacemi patří dr. Hess mezi nejzkušenější endoskopické operatéry. Ve své praxi se zaměřuje dále na miniinvazivní techniky v oblasti krční, hrudní a bederní páteře.

ČLENSTVÍ

Dr. Hess je členem řady mezinárodních společností. V letech 2006 až 2015 byl prezidentem German Interventional Spine Society (Německá společnost pro intervenční léčbu páteře). Je členem Spine Intervention Society (SIS), British Pain Society a zakládajícím členem World Federation od Minimal Invasive Spine Surgery and Techniques Societies (Světové federace miniinvazivních chirurgických technik na páteři). Od roku 2003 je Master Instruktorem mezinárodní Společnosti pro intervenční léčbu bolesti (Spine Intervention Society, SIS) ve Spojených státech a Evropě a je spoluorganizátorem evropských workshopů SIS v Amsterodamu.

VÝZKUM, PUBLIKACE A PROFESIONÁLNÍ AKTIVITY

Lékařská praxe Dr. Hesse je spojena s bohatou prezentační činností. Jako aktivní přednášející a hostující chirurg je účastníkem řady mezinárodních kongresů, sympozií, edukačních seminářů a workshopů. Dr. Hess je autorem více než stovky odborných prezentací a přednášek, dále autorem a spoluautorem odborných článků a studií v evropských a světových odborných periodicích. Zastává funkci recenzenta tematické rubriky “Spine” prestižního mezinárodního odborného časopisu “Pain”.

ZÁJMY

Dr. Michael Hess věnuje volné chvíle rodině a sportovním aktivitám.

© 2020 EPC Health Invest SE / Bolest zad

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief