doc02

Dr. Georg Michael Hess je medzinárodným špecialistom v odbore ortopedickej chirurgie a intervenčnej liečby bolesti. Od januára 2016 pôsobí Dr. Hess v tíme EuroPainClinics® na pozícii Medical Director. Svojou odbornosťou výrazne posilňuje expertný tím lekárov EuroPainClinics®. Jeho profesijné skúsenosti a znalosti v oblasti miniinvazívnej a endoskopickej chirurgie chrbtice a intervenčnej bolesti významne obohacujú komplexnú znalostnú platformu EuroPainClinics® o inovatívne a praktické posudky na metódy a techniky liečby bolesti. Dr. Hess sa intenzívne podieľa na implementácii metodík vzdelávacích programov EuroPainClinics® pre špecialistov partnerských pracovísk a ich zavedení do klinickej praxe. Ako inštruktor v oblasti ortopedickej chirurgie a pokročilých miniinvazívnych technikách na chrbtici, pôsobí na medzinárodnej lekárskej pôde a špecializovaných pracoviskách EuroPainClinics® v Košiciach a Bratislave.

VZDELANIE A KARIÉRA

Dr. G. Michael Hess študoval na Univerzite v Ulme a na lekárskej fakulte Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfe. Po ukončení štúdia nastúpil ako rezident na ortopedickú kliniku Marienkrankenhaus v Düsseldorfe. Ako rezident traumatológie a ortopedickej chirurgie pôsobil aj v Center for Bone and Joint Surgery na klinike Gut v St. Moritz, Švajčiarsko. Jeho ďalšia profesionálna dráha pokračovala v centre pre liečbu chrbtice na Orthopödische Klinik v Mníchove. Po absolvovaní praxe v oblasti chirurgie chrbtice a intervenčnej rádiólogie v Univerzitnej nemocnici l’Hôpital Saint-François d’Assise v kanadskom Québecu, bol na klinike v Mníchove menovaný primárom. Od roku 2003 sa MUDr. Hess venuje súkromnej praxi. Ako samostatne pracujúci lekár pôsobil na ortopedickej chirurgickej klinike v Mníchove (OCM, Orthopödische Chirurgie München) a na súkromnej medzinárodnej klinike Beta-Klinik v Bonne, kde sa úzko profiloval hlavne v oblasti miniinvazívnej chirurgie chrbtice a intervenčnej liečbe bolesti. Už viac ako desať rokov sa Dr. Hess špecializuje na pokročilé endoskopické výkony chrbtice, kde disponuje excelentnými skúsenosťami v technických a terapeutických postupoch (endoskopická diskektómia, intradiskálna terapia, rádiofrekvenčná denervácia, vertebroplastika, a pod.). Vo svojej praxi sa zároveň sústreďuje na miniinvazívne techniky v oblasti krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice.

ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH SPOLOČNOSTIACH

Dr. G. Michael Hess je počas celej svojej kariéry aktívnym členom v mnohých medzinárodných organizáciách. V rokoch 2006 až 2015 bol prezidentom German Interventional Spine Society. Je členom British Pain Society, či zakladajúcim členom World Federation of Minimally Invasive Spine Surgery and Techniques Society. Od roku 2003 je Master inštruktorom Medzinárodnej spoločnosti pre intervenčnú liečbu chrbtice (SIS, Spine Intervention Society) v Spojených štátoch a Európe a je spoluorganizátorom európskych workshopov SIS v Amsterdame.

VÝSKUM, PUBLIKÁCIE & PROFESIONÁLNE AKTIVITY

Lekárska prax Dr. Hessa je tiež spojená s bohatou prezentačnou činnosťou. Ako medzinárodný hosťujúci chirurg svoje odborné znalosti pravidelne posúva ďalej na prestížnych sympóziách, edukačných seminároch a v rade zdravotníckych zariadení v rámci ďalšieho vzdelávania, po celom svete. Je aktívnym účastníkom na lekárskych kongresoch, sympóziách a workshopoch (SIS, EFFORT, SIS European Congress, PRC, ISMISS a ďalšie). Dr. Hess je autorom viac než stovky odborných prezentácií a prednášok. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných článkov a štúdií v európskych a svetových odborných periodikách. Zastáva funkciu recenzenta tematickej rubriky “Spine” v prestížnom odbornom medzinárodnom časopise “Pain”.

ZÁUJMY

Dr. Hess svoje voľné chvíle trávi predovšetkým s rodinou a športovými aktivitami.

© 2020 EPC Health Invest SE / Bolesť chrbta

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief