Epidemilogie

Bolest zad je velmi rozšířeným medicínským problémem a příčinou invalidity na celém světě - výrazně zhoršuje pracovní výkon a celkovou kvalitu života. Postihuje osoby každé věkové kategorie. Bolest zad představuje zároveň významnou ekonomickou zátěž, a to nejen pro jednotlivce a jejich rodiny, ale pro celou společnost.

Studie Global Burden of Disease 2010 zařadila bolest zad na první místo v žebříčku 291 chronických onemocnění způsobujících invaliditu v parametru YLDs (roky života prožité s postižením / invaliditou). Je velmi těžké odhadnout incidenci bolestí zad v populaci, protože první epizody se objevují již v časné dospělosti a vracejí se s postupujícím věkem.

Prevalence bolestí zad v populaci západní Evropy je 15 %, přičemž maximální je ve věkové skupině 35 - 55 let. 60 - 70 % lidí má alespoň jednou za život epizodu závažné bolesti zad. Protože populace stárne a většina bolestí zad má degenerativní příčiny, je možné očekávat nárůst výskytu bolestí zad.

Mezi rizikové faktory pro vznik bolestí zad patří například věk, ženské pohlaví, pracovní zátěž, kouření a v neposlední řadě nadváha.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief