Príčiny bolesti chrbta - back pain

Menší část bolestí zad vzniká jako důsledek úrazů, nádorů nebo infekcí.

Drtivá většina bolestí je však způsobena stárnutím (degenerací) jednotlivých částí páteře.

Bolest se dělí na somatickou, kdy bolí jednotlivé tkáně zad, jako jsou svaly, obratle, klouby, ploténky, a na neurogenní, kdy je bolest způsobena útlakem nebo poškozením nervů. Častá je kombinace obou těchto příčin.

Z časového hlediska bývají nejčastěji jako první během života postižené ploténky, jejichž stárnutí nebo protruze spouštějí další degenerativní změny. Protruze ploténky může utlačovat nerv a vyvolat radikulární bolest. Když ploténka ztratí svou výšku, může dojít ke zmenšení nervových otvorů a k dalšímu útlaku nervových kořenů.

Degeneraci ploténky doprovází změny kostní dřeně sousedících obratlů, což se považuje za další možný zdroj bolesti. Segment sousedících obratlů a ploténky může časem ztratit stabilitu, obratle se vůči sobě nepřirozeně pohybují a vzniká nová bolest v kříži.

Když se naruší přední váhonosný systém páteře složený z těl obratlů a plotének, zátěž se časem přenáší na zadní systém – facetové klouby, které podléhají artróze a mohou být dalším zdrojem bolesti.

Bolestivé svalové spazmy doprovázejí většinu bolestivých stavů zad.

Bolest zad může být přítomna i v případě, kdy se v páteři nenachází žádný prokazatelný zdroj, který by bolest mohl vyvolávat. Děje se tak v případě centrálních bolestí (s narušením zpracování bolesti v mozku), při stresu a psychických problémech nebo u některých typů infekcí.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief