Príčiny bolesti chrbta - back pain

Menšia časť bolestí chrbta vzniká ako dôsledok úrazov, nádorov alebo infekcií.

Drvivá väčšina bolestí je však spôsobená starnutím (degeneráciou) jednotlivých častí chrbtice.

Bolesť sa delí na somatickú – keď bolia jednotlivé tkanivá v chrbte, ako svaly, stavce, kĺby, platničky a na neurogénnu – keď je bolesť spôsobená útlakom alebo poškodením nervov. Častá je kombinácia oboch príčin.

Z časového hľadiska bývajú najčastejšie ako prvé počas života postihnuté platničky, ktorých starnutie alebo protrúzie spúšťajú ďalšie degeneratívne zmeny. Protrúzia platničky môže utláčať nerv a vyvolať radikulárnu bolesť. Keď platnička stratí svoju výšku, môže dôjsť k zmenšeniu nervových otvorov a k ďalšiemu útlaku nervových koreňov.

Degeneráciu platničky sprevádzajú zmeny kostnej drene susediacich stavcov, čo sa pokladá za ďalší možný zdroj bolesti. Segment susediacich stavcov a platničky sa môže časom stať nestabilný, stavce sa voči sebe neprirodzene pohybujú a vzniká nová bolesť krížov.

Ak sa naruší predný váhonosný systém chrbtice, zložený z tiel stavcov a platničiek, časom sa záťaž prenáša na zadný systém – facetové kĺby, ktoré podliehajú artróze a môžu byť ďalším zdrojom bolesti.

Bolestivé svalové spazmy sprevádzajú väčšinu bolestivých stavov chrbta.

Bolesť chrbta môže byť prítomná, aj keď sa v chrbtici nenachádza žiadny dokázateľný zdroj, ktorý by bolesť mohol vyvolávať. Deje sa tak pri centrálnych bolestiach (s narušením spracovania bolesti v mozgu), pri strese a psychických problémoch alebo pri niektorých druhoch infekcií.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief