Miniinvazívne výkony prinášajú pacientovi, v porovnaní s klasickými operáciami, podľa ISMISS1 významné výhody: 

  • menší výskyt pooperačných komplikácií (napr. krvácanie do epidurálneho priestoru, infekcie, poškodenie miechových nervov, zhoršenie bolesti)
  • menšia operačná rana a minimálna strata krvi
  • minimálna tvorba pooperačných jaziev a fibrózy v epidurálnom priestore
  • jednoduchšia prípadná chirurgická revízia
  • rýchlejšia rehabilitácia a skorší návrat do práce

Všetky výkony poskytované v EuroPainClinics® sa opierajú o medicínu založenú na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society.

Preto zastávame odborný postoj, že

  • nie každý pacient je vhodný kandidát pre tento typ liečby,
  • nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti,
  • nie u každého pacienta znamená miniinvazívny prístup lepší prístup.

V EuroPainClinics® je vždy snaha o multidisciplinárne posúdenie výberu danej liečby pre konkrétneho pacienta.

1ISMISS International Society for Minimal Inervention in Spinal Surgery - Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice podľa príručky "Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery", schválené výborom ISMISS 28.1.2010 / www.ismiss.com

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief