Dr. Anthony Hammond, MD, FRCP

Dr. Anthony Hammond, FRCP, je medzinárodný odborník - reumatológ, špecialista na intervenčnú liečbu bolesti chrbtice. Rozsiahle znalosti a skúsenosti vychádzajúce z klinickej praxe Dr. Hammonda, vrátane jeho výskumnej a vzdelávacej činnosti, predstavujú mimoriadny prínos v rozvoji a rozširovaní vedomostnej platformy EuroPainClinics® v oblasti intervenčnej liečby bolesti a miniinvazívnych endoskopických techník na chrbtici. Dr. Anthony Hammond je predsedom predstaventstva v The Kent Institute of Medicine and Surgery (KIMS Hospital) v Kente, a ako reumatológ pôsobí v The Horder Centre of Arthritis, Crowborough, vo Veľkej Británii.

VZDELANIE A KARIÉRA

Dr. Anthony Hammond absolvoval lekársku fakultu University of Edinburgh. Svoju profesionálnu kariéru zahájil intenzívnym odborným vzdelávaním so získaním najvyššej kvalifikácie v odbore všeobecného lekárstva a reumatológie. Pôsobil vo Frenchay Hospital a Ham Green Hospital v Bristole, v The Royal United Hospital and Royal National Hospital for Rheumatic Diseases v Bath a v Whipps Cross Hospital v Londýne. V roku 1992 obhájil doktorát na University of Edinburgh s témou dizertácie “Abnormalities of Immune Complex Processing in Systemic Lupus Erythematosus,” čomu predchádzal trojročný výskum podporený ARC Junior Research Fellowship na The Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital v Londýne, a získal tak špecializačnú akreditáciu pre odbor všeobecné lekárstvo a reumatológia. Ďalšie odborné vzdelávanie dokončil v roku 1992 v Bart’s Hospital, kde pôsobil až do roku 2011, od roku 2010 ako čestný primár oddelenia reumatológie, pri čom sa venoval ďalšiemu vzdelávaniu a pokračoval vo výskumnej činnosti. V roku 2011 sa stal zakladajúcim členom nezávislého zdravotníckeho zariadenia Kent Institute of Medicine and Surgery (KIMS), kde je v súčasnej dobe predsedom predstavenstva. Paralelne s praxou a výskumnou činnosťou v oblasti reumatológie, kde sa Dr. Hammond zaujíma najmä o biologickú imunologickú terapiu reumatickej artritídy a artritických zápalov, je viac než desať rokov jeho profesným záujmom intervenčná liečba bolesti. V tejto oblasti sa špecializuje predovšetkým na diagnostické techniky a pokročilé miniinvazívne a endoskopické techniky liečby bolesti, s orientáciou hlavne na bolesť chrbta (perkutánna intradiskálna liečba, endoskopická diskektómia). Zameriava sa aj na liečbu bolesti krčnej chrbtice vrátane syndrómu Whiplash (poranenie krčnej chrbtice spojené s prudkým pohybom krku a šije) a na liečbu kĺbov a mäkkých tkanív.

ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH SPOLOČNOSTIACH

Medzinárodné renomé Dr. Anthonyho Hammonda dokazuje jeho aktívne členstvo a pôsobenie v celej rade významných organizácií. Je členom Spinal Intervention Society (SIS) pre Európu, Stredný Východ, Áziu a inštruktorom kurzov SIS. Vzdelávacie kurzy intervenčných techník vedie ako inštruktor pre London Pain Forum, Birmingham Pain Course, Aberdeen University Pain Course a ďalšie. Je zakladajúcim členom The London Pain Forum a členom The Royal Society of Medicine. V roku 1996 bol kráľovským lekárskym kolégiom zvolený na prestížnu pozíciu Fellow of the Royal College (FRCP). Zastáva členstvo napr. v organizáciách The British Medical Association, The British Society for Rheumatology, The Royal Society of Medicine, Independent Doctors Federations a ďalších.

VÝSKUM, PUBLIKÁCIE & PROFESIONÁLNE AKTIVITY

Dr. Hammond sa v priebehu svojej kariéry intenzívne venuje publikačným aktivitám. Je autorom a spoluautorom niekoľko desiatok odborných článkov, štúdií, protokolov a ďalších publikácií pre britské a medzinárodné periodiká, v ktorých sa zaoberá najmä problematikou liečby reumatologických ochorení či efektívnymi chirurgickými technikami na chrbtici. Výskumná činnosť v oblasti reumatológie a intervenčnej liečby bolesti sprevádza Dr. Hammonda už od doby jeho štúdia; mimo vlastného výskumu pôsobil a stále pôsobí v rade vedeckých inštitúcií a výborov. Je spolupredsedom British Pain Society Interventional Research Development Group. Od roku 2008 je šéfom výskumu a členom vedeckej rady organizácie Alloksys Life Science, kde sa zaoberá možnosťami použitia alkalických fosfátov pri liečbe reumatologických ochorení. Aktívne je zapojený v klinických štúdiách o biologickej terapii v reumatologickom ochorení, zahrňujúce THNF inhibítory, anti T-cell terapiu, anti B-cell terapiu, a najnovšie DMARD injekčným ošetrením osteoartritídy. Dr. Hammond často pôsobí v úlohe hosťujúceho prednášateľa na domácich a svetových kongresoch a sympóziách. Ako odborný inštruktor je garantom množstva intervenčných edukačných programov. Svoje riadiace skúsenosti uplatňuje v oblasti vrcholového managementu, v súčasnej dobe vo svojej pozícií predsedu predstavenstva v KIMS Hospital. V predošlých rokoch bol členom výboru a členom výskumnej skupiny British Pain Society Interventional Pain Management Special Interest Group, kde nastavil stratégiu pre reumatologickú prax v Kente a Medeay, v nadväznosti na biologickú liečbu reumatickej artritídy.

ZÁUJMY

Dr. Anthony Hammond žije s rodinou v Anglicku. Pokiaľ mu čas dovolí, rád sa venuje svojim koníčkom ako je tenis, lyžovanie a motošport.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief