MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, je certifikovaný intervenčný algeziológ, popredný európsky líder v liečbe bolesti s použitím špeciálnych intervenčných techník. Ako odborný garant liečebných výkonov sa podiela na utváraní stratégie a vízie EuroPainClinics®.

Čítať viac
rapcan
MUDr. Róbert Rapčan
Špecialista na liečbu bolesti

Dr. G. Michael Hess je medzinárodným špecialistom v odbore ortopedickej chirurgie a intervenčnej liečby bolesti. Od januára 2016 pôsobí Dr. Hess v tíme EuroPainClinics® na pozícií Medical Director. Svojou odbornosťou výrazne posilňuje expertný tím lekárov EuroPainClinics®.

Čítať viac
hess
Michael Hess, M.D.
Spinálny chirurg

Dr. Anthony Hammond, FRCP, je medzinárodný odborník - reumatológ, špecialista na intervenčnú liečbu bolesti chrbtice. Rozsiahle skúsenosti vychádzajúce z klinickej praxe Dr. Hammonda, vrátane jeho výskumnej a vzdelávacej činnosti, predstavujú mimoriadny prínos v rozvoji EuroPainClinics®.

Čítať viac
hammond
Anthony Hammond, M.D.
Špecialista na liečbu bolesti

Dr. Lars Walén je medzinárodný odborník certifikovaný v odbore anesteziológie a intenzívnej medicíny a špičkový špecialista na intervenčnú liečbu bolesti so zameraním na miniinvazívne a endoskopické výkony. Klinické skúsenosti Dr. Waléna sú cennými podnety pre znalostnú platformu EuroPainClinics®.

Čítať viac
walen
Lars Walén, M.D.
Špecialista na liečbu bolesti

© 2020 EPC Health Invest SE / Bolesť chrbta

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief