Epidemilógia

Bolesť chrbta je veľmi rozšíreným medicínskym problémom a príčinou invalidity na celom svete – výrazne zhoršuje pracovný výkon a celkovú kvalitu života. Postihuje ľudí každej vekovej kategórie. Bolesť chrbta predstavuje obrovské ekonomické bremeno nielen pre jednotlivcov a ich rodiny, ale je zároveň celospoločenskou ekonomickou záťažou.

Štúdia Global Burden of Disease 2010 zaradila bolesť chrbta na prvé miesto v rebríčku 291 chronických ochorení spôsobujúcich invaliditu v parametri YLDs (roky života prežité s postihnutím / invaliditou). Je veľmi ťažké odhadnúť incidenciu bolestí chrbta v populácii, pretože prvé epizódy sa objavujú už v skorej dospelosti a vracajú sa s postupujúcim vekom.

Prevalencia bolestí chrbta v populácii západnej Európy je 15 %, pričom maximálna je vo vekovej skupine 35 – 55 rokov. 60 - 70 % ľudí má aspoň raz za život epizódu závažnej bolesti chrbta. Keďže populácia starne a väčšina bolestí chrbta má degeneratívne príčiny, je možné očakávať nárast výskytu bolestí chrbta.

Medzi rizikové faktory pre vznik bolestí chrbta patria napríklad vek, ženské pohlavie, pracovná záťaž, fajčenie a v neposlednom rade nadváha.

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief