Miniinvazivní výkony přinášejí pacientovi, v porovnání s klasickými operacemi, dle ISMISS1 významné výhody:

  • menší výskyt pooperačních komplikací (např. krvácení do epidurálního prostoru, infekce, poškození míšních nervů, zhoršení bolesti)
  • menší operační rána a minimální ztráta krve
  • minimální tvorba pooperačních jizev a fibrózy v epidurálním prostoru
  • jednodušší případná chirurgická revize
  • rychlejší rehabilitace a dřívější návrat do zaměstnání

Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society).

V tomto kontextu zastáváme odborný postoj, že

  • ne každý pacient je vhodný pro tento typ léčby,
  • ne každý pacient bude pociťovat stejnou úlevu od bolesti,
  • ne u každého pacienta znamená miniinvazivní výkon lepší přístup.

Konkrétní léčba je pro každého pacienta určena individuálně, na základě multidisciplinárního lékařského zhodnocení.

1ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře, dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborem ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com

© 2020 EPC Health Invest SE / Bolest zad

Facial
Pain
Relief
Back
Pain
Relief
Pelvic
Pain
Relief
Joint
Pain
Relief